Hlídka

 

Výzbroj a výstroj hlídky

V jiných než dále uvedených zůstává výzbroj četníka ve službě puškou s bodákem a šavlí.

 1. Při jízdě na kole se šavle s sebou nebere, leda by se to vzhledem povaze služebního výkonu doporučovalo. Pak má být připevněna v držátkách na vidlici předního kola
 2. K horolezecké a lyžařské výstroji šavle nenáleží. Četník je buď vystrojen karabinou a bodákem, nebo pistolí a bodákem.
 3. Vůdce služebního psa, vede li jej služebně s sebou je vystrojen jen pistolí a bodákem. Potom s ním ale musí být další četník vyzbrojený karabinou. V obyčejné službě obchůzkové i když s sebou psa bere je vyzbrojen zcela. Leda by šlo o případ, kdy by i ostatní četníci byly vyzbrojeni jen pistolí.
 4. Pátrací hlídky na motorovém kole vezmou šavle do přívěsného vozíku v potřebném počtu, nejméně však pro jednoho.
 5. Pistole místo karabiny je možné používat jen při službě v místě (v městech, na nádražích a pod.) a potom kdy podle druhu služby a daných poměrů není pravěpodobné, že by četník karabinu postrádal. O tom jak odchází četník do služby rozhoduje vždy velitel (případně jeho zástupce, předepisuje-li službu). Při vystoupení v semknutých oddílech a soustředění se ale nosí vždy karabina.

Situace, kdy je možné (nikoli nutné) za normálních poměrů míti pistoli místo karabiny:

 1. Služba v místě k různým vyšetřováním administrativní povahy.
 2. Cesta k soudům a jiným úřadům k vydání svědectví, střežení vězňů při soudním přelíčení a pod.
 3. Eskorty vězňů konané jen vlakem.
 4. Vlakové revise a pasové kontroly.
 5. Služby na nádraží a přístavech.
 6. Předvádění ne nebezpečných známých osob, pokud lze předpokládat, že nedojde k násilnostem.
 7. Místní obyčejné služby, dále služby v lázeňských místech, při slavnostech, poutích, sportovních závodech, výročních trzích, odvodech branců, klasifikaci koní, vozidel a pod.
 8. Pomocné služby při živelných pohromách a neštěstích.
 9. Služby kurýrní (doručování nutných spisů, rozkazů).

Při hlídkách vícemužových může (nemusí) být velitel hlídky vyzbrojen pistolí místo karabiny, pokud by situace karabinu nevyžadovala. O výzbroji četníků rozhoduje vždy velitel stanice (případně jeho zástupce, předepisuje-li službu).

Sdílej