Výstroj

 

Kožená strůj

Opasek

Skládá se z opasku a náprsního řemene; pás jest z řemenářské hnědé přírodní kůže svrškové. Opasek jest 5 cm široký a 4 mm tlustý; náprsní řemen je tlustý 2 mm. Na opasku jest 7 cm vysoká a 4.5 cm široká mosazná přezka s dvěma jazýčky. V délce 50 cm od levého okraje jest na rub opasku nalepena slabší kůže, která jest sešita s opaskem čtyřmi řadami stehů. Mezi opasek a slabší kůži jsou všity dva 2,5 cm široké řemínky s mosaznými polokroužky, první asi 14 cm, druhý asi 35 od levého okraje, na které jest dvěma mosaznými knoflíky zapjat náprsní řemen. Náprsní řemen jest 2.5 cm široký a skládá se ze zápinky a zápřezku s mosaznou přezkou; zápřezek náprsního řemene má jednu koženou průvlečku s jednou koženou posuvkou.

Služební brašna

Služební brašna je zhotovena z poloměkké kůže. Jest 26 cm vysoká, 23 cm široká. Přední část jest přišita k zadku tak, že tvoří vak as 4 cm vysoký. Zadek vybíhá v zaokrouhlený příklop, sahající nejvyšším svým bodem 12 cm přes otvor brašny. Na vrchní straně příklopu jest přišita 20 cm dlouhá a 2 cm široká zápinka, opatřená přiměřeným počtem dírek, která se zapíná na přezku, přišitou zápřezkem na přední straně brašny 10 cm zdola. Brašna je uvnitř přepažena nepromokavou, měkkou plátěnou stěnou na 2 části, přední a zadní.

Brašna se nosí volně na dlouhém řemenu od pravého ramene k levému boku. Nosný řemen jest zhotoven z polotvrdé kůže, 2,5 cm široký, dvojdílný. Oba díly, jeden dlouhý, druhý kratší, jsou spojeny mosaznou přezkou se zásuvkou tak, že se přezka zapíná na prsou stejně jako prsní řemen opasku. Na vnějších koncích jsou řemeny opatřeny mosaznými kroužky o průměru 3 cm, které se navléknou na závěs brašny.

Řemínkový závěsník

Řemínkový závěsník pro četnickou služební šavli a bodák se skládá ze štítku zhotoveného z tvrdé kůže, který má tvar lichoběžníku, jehož dolní základna je 6,5 cm široká, horní do polokruhu vystřižená, 8,5 cm široká a jehož výška jest 11 cm. V horních rozích štítku jsou přinýtovány dva řemínky (2 cm široké) s mosaznými polokroužky, na které jsou přinýtovány dva řemínky (2 cm široké) s mosaznými polokroužky, na které jsou navlečeny řemínky s mosaznými karabinkami, přezkami, průvlečkami a posuvkami.

Na koženém štítku jest přišita svrchu po jeho celé výši dvojím stehem po každé straně kožená přednice, opatřená 2,5 cm od svého horního okraje otvorem nahoře rovným, dolů do polokruhu vykrojeným, pro závěsný hák šavle. Tím jest utvořen otvor pro šavli.

Na zmíněnou přednici jest do výše 7,5 cm od spodního okraje štítku našita další kožená přednice pro bodák se stejným otvorem pro nosec bodáku.

Mezi oběma přednicemi jest všita kožená vložka, pod níž jest zdola vsunuta ještě vložka z kusu kůže ohnuté rubem navrch, uprostřed silnějšího a na koncích slabšího, aby svou pružností znemožňovala dotyk pochev.

Nosí-li se pouze bodák anebo služební šavle bez bodáku, může se užívati také závěsníku jen s jednou (spodní) přednicí.

Opasek s řemínkovým závěsníkem pro služební šavli (a bodák) nosí všichni gážisté m. sl. tř. a četníci na zkoušku ve službě i mimo službu k služebnímu stejnokroji.

Řemínkový závěsník pro důstojnickou šavli

Řemínkový závěsník je z hnědé řemenářské svrškovice. V horních rozích jsou řemínky s karabinkou, přezkou, kroužkem, průvlečnou a s posuvkou. Na líc jazyku je našit řemínek s přezkou a průvlečnou, na rub pak zápinka. Jazyk má dole podlouhlý otvor.

Při připevnění šavle na závěsník prostrčíme horní kroužek otvorem jazyku a zajistíme zápinkou. Řemínkem obepneme obústek pochvy. Závěsník se šavlí se pak připne karabinkami na dolní dva kroužky důstojnického pásu.

Kování na závěsníku je mosazné.

Nosí-li se šavle na plášti, neprostrkuje se kapsou.

Tyto závěsníky si opatří důstojníci četnictva ze svého.

Pouzdro pro pistoli

Pouzdro pro pistoli jest zhotoveno z poloměkké kůže ve tvaru pistole a v takové velikosti, aby pistole v něm byla úplně zakryta a mohla býti pohodlně vyňata. Okraj pouzdra jest po celém obvodu ručně obšit koženou lemovkou.

Na přední pravé straně pouzdra, pod jejím horním okrajem, jest našita brašnička pro jeden zásobník s náboji, nahoře otevřená, která odpovídá co do tvaru a velikosti zásobníku. Rozměry brašničky jsou voleny tak, že zásobník přiléhá těsně k jejímu vnitřku, čímž je zamezeno, aby vypadl i při otevřeném pouzdru. Vlevo od brašničky na přední straně pouzdra jest přinýtován mosazný knoflík, který slouží k zapínání pouzdra. Týž jest umístěn nad středem lučíku vložené pistole. Zadek pouzdra vybíhá v zaokrouhlený příklop, který zakrývá otvor pouzdra i horní část brašničky na zásobník. Na vnitřní straně příklopu jest přišita kožená zápinka, opatřená otvorem k zapínání na mosazný knoflík. Na zadní straně pouzdrajest přišita průvlečka 5,5 cm široká, kterou se provléká opasek.

Řemen k pušce

Řemen k pušce vz. 33 se skládá z řemene, z přezkového mosazného rámečku a mosazného dvojitého knoflíku.

Řemen je ze svrškové poloměkké kůže, 3,5 cm široký a 111 cm dlouhý. Na horním konci má řemen 2 podélné dírky ve vzdálenosti 4 a 9 cm od konce, které jsou upraveny tak, aby mohly býti spjaty mosazným dvojitým knoflíkem, jehož obě hlavice o průměru 1,5 cm jsou ploché. Na dolním konci má podélný otvor k provlečení otvoru rámečku.

Přezkový mosazný rámeček je tvaru obdélníku, přepaženého příčkou; na příčce je knoflík s polodlouhou hlavou, která se provlékne otvorem v řemenu.

Sumky

Sumky jsou 4, zhotovené přesně podle vzoru sumek, užívaných v čs. vojsku, z tuhé kůže, 2 mm silné. Příklopy sumek z měkké kůže jsou našity na hořejší okraj zadní stěny sumky, zakrývající úplně otvor sumky a jsou opatřeny koženou zápinkou, která se zapíná na železný knoflík, přinýtovaný na dně sumky. Na tento knoflík zapíná se také zápinka, kterou se sumka připevňuje k opasku. Tato zápinka přinýtována jest k sumce v místech, kde jest k ní přišit příklop a zapíná se na knoflík dříve, než poutko poklopu. U dvou sumek přinýtováno jest spolu s poutkem po 1 podlouhlém stlačeném železném kroužku, do něhož se zapnou řemeny torby, které jsou k tomuto účelu opatřeny háčky.

Do obyčejné služby bezpečnostní nosí se pouze 2 sumky bez železných kroužků. Při soustředění a při vojenských cvičeních, v mobilizaci a ve válce a vždy, kdy nařízeno jest nositi plný počet nábojů, nosí se všechny 4 sumky.

Brašna na mapy

Brašna na mapy je zhotovena z hnědé svrškové kůže, je 27 cm dlouhá a 20 cm široká. Boky jsou měchovité a así 10 cm široké.

Otvor brašny kryje poklop, který je se zadkem z jednoho kusu a sahá asi do 1/3 předku. Hrany brašny a poklopy jsou lemovány koží. Na zadek brašny jsou našity dva asi 2 cm široké závěsné řemínky z hnědé svrškové kůže, na nichž je po jedné průvlečce, po jedné posuvce a po jedné přezce s válečkem.

Uvnitř brašny je plátěná kapsa, která sahá po celé zadní stěně až do výšky 3 cm od kraje brašny. Brašna na mapy se zavírá na zámeček. Přezky a zámeček jsou poniklovány.

Chránítko na mapy

Chránítko na mapy je z hnědé svrškové kůže. Boky chránítka mají měchovité záhyby. Chránítko možno sklápěti. Na vnitřních stranách chránítka jsou dvě průhledné celuloidové tabulky, zasunuté do celuloidových rámečků. Rámečky jsou našity na měchovité záhyby chránítka. Uprostřed chránítka jsou rámečky spojeny koženým pásem širokým asi 17 mm.

Na zadní stěnu chránítka je našita příklopky, která se přehýbá přes horní okraj sklopeného chránítka a zapíná se na dvě stiskátka. Na zadní stěně chránítka jsou dvě kožená poutka a kroužky. Dok kroužků je zapnut dvěma karabinkami závěsný řemínek asi 120 cm dlouhý a 0,8 cm široký. Závěsný řemínek je spjat posuvkou. Kroužky a karabinky jsou železné a poniklované. Na zadní stěně chránítka jsou ještě dvě kožená poutka. Jedno v rohu se zapíná na stiskátko, při čemž obepíná dolní roh chránítka, druhé je dole uprostřed a slouží k upevnění chránítka na bluze. Příklopka chránítka je podložena; podložka tvoří taštičku na universální měřítko; taštičku uzavírá zápinka se stiskátkem. Chránítko na mapy, je-li otevřeno, je 36,5 cm dlouhé a 25, 5 cm široké.

Malé chránítko na tužky

Malé chránítko na tužky je koží polepená lepenka, je 18 cm dlouhé a 10 cm široké. Na zadek je našit kožený nášivek s dírkou. Mezi předek a nášivek je všita plstěná vložka na špendlíky. Na přední straně chránítka je šest párů dutinek na tužky (červenou, modrou, hnědou, zelenou, inkoustovou a obyčejnou).

Chránítko na mapy i na tužky možno vkládati do brašny.

Brašny na mapy se nosí na levém boku, zavěšeny na důstojnickém pásu.

Brašny na mapy a chránítka jsou předepsány pro veškeré důstojníky správní a výkonné. Používá se jich ve službě bezpečnostní a přehlídkové, při vyšetřování a při soustředěních.

Obuv, holenice

Botky kotníkové se nosí spolu s holenicemi nebo ovinovačkami k jezdeckým kalhotám, při řazení v oddílu a v běžné službě obchůzkové.

Holenice se nosí spolu s kotníkovými botkami k jezdeckým kalhotám, při řazení v oddílu a v běžné službě obchůzkové.

Vycházkový opasek

Vycházkový opasek je zhotoven ze 4,2cm široké stuhy a je spjat sponou. Stuha je pro generály ze zlatého tkaniva, pro důstojníky, sbor strážmistrů a vrchní strážmistry z hedvábného tkaniva, barvy šedozelené. Do stuhy je vetkáno pět pruhů, z nichž tři prostřední jsou sloupkovité, široké, kdežto okrajové proužky jsou úzké, hladké. Pruhy jsou u pásu pro generály barvy šedozelené (hedvábné), pro ostatní důstojníky zlaté, pro strážmistry a vrchní strážmistry stříbrné. Spona je ražena z tombakového, asi 2mm tlustého plechu a je pro důstojníky pozlacena, pro strážmistry a pro vrchní strážmistry postříbřená; je bez lesku, na podkladu po způsobu starého zlata nebo stříbra. Spona se zapíná na hák, přiletovaný pod odznakem. Po obou stranách spony je na pásu po jedné kovové průvlečce z téhož materiálu jako spona.

Vycházkový pás je podšit kůží barvy šedé.

Opasník

Skládá se z opasku, dvou závěsných řemenů a dvou zápřezek. Opasek je z hnědé hlazenice, 2,5 cm široké, z dvou dílů, které jsou spojeny mosazným kroužkem.

Kratší díl opasku má přezku s válečkem a průvlečkou; delší díl má 6 dírek. Závěsné řemeny jsou z červeně mořené kůže; na líci je našita ztuha. Uprostřed stuhy je vetkán červeno-modro-bílý proužek. Závěsné řemeny jsou 3 mm široké, přední jest 25 cm dlouhý, zadní 42 cm.

Zápřezky jsou z hnědé hlazenice a jsou zapjaty na závěsné řemeny oválovou přezkou. Na zápřezky se připíná šavle. Opasník se šavlí se připíná kolem pasu pod bluzu tak, aby šavle dosahovala pod kotník levé nohy.

Nosí-li se plášť, prostrčí se šavle průstřihem pod příklopkou levé kapsy tak, aby koš šavle s třapcem vyčníval.

Šavle se nosí vždy na opasníku, i když se při určitých příležitostech nosí důstojnický pás.

Sdílej