Organizace

Organisace čs. četnictva prodělala za více než 20 let státu celou řadu změn a doplnění. Postupně byla budována specialisovaná oddělení a stanice. Kupříkladu četnické pátrací stanice při svém vzniku podléhaly okresním velitelstvím, od roku 1933 potom velitelstvím oddělení. Dočasně fungoval i institut exponovaného štábního důstojníka. Výtečně zpracované a přehlední schema organisacečs. četnictva přináší druhý díl knihy Dějiny policie a četnictva na straně 190, dovolíme si proto citovat:
Schema organisační struktury četnictva v letech 1918 – 1939:

Sdílej