Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou

Současná stanice vznikla v roce 2010 s cílem presentace naší minulosti a zároveň se snahou přispět k nápravě pokřiveného pohledu na čs. četnictvo, které bylo v době poúnorové totality líčeno jako zlí pohůnci kapitalismu střílející do dělníků.

Věnujeme se jak oživování historie, tak i badatelské a sbírkové činnosti. V případě zájmu pořádáme i přednášky (pro školy, veřejnost a pod.).

 

Dobové předpisy a nařízení jsou v současnosti většině zájemců nedostupné a není volně k disposici ani řada základních informací o čs. četnictvu. Pokládáme za důležité tyto informace, v rámci našich možností, poskytnout. Na webových stránkách proto najdete mimo jiné výstrojní předpis čs. četnictva, informace o kožené strůji, základní body ze Zákona o četnictvu, předpisovou úpravu výstroje a výzbroje hlídky, seznam věcí, které měl mít četník ve službě při sobě a řadu dalších informací. Ty, jak doufáme, snad přispějí k zlepšení povědomí o čs. četnickém sboru.

Stránky jsou ve výstavbě, proto prosíme P.T. návštěvníky o jistou shovívavost k případným překlepům a další nedokonalostem, které postupně opravíme.